O nás

Indy je výroba reproduktorov, Indy je zásada, Indy je princíp. Snaží sa spojiť kvalitný zvuk s dizajnom: harmonicky, nerušene a esteticky vniknúť do uživateľského prostredia a čo najmenej agresívne pohladiť slimáka - pardon, vlastne orgán na sluchovú reprodukciu posúvajúci lahodné vnemy na ďalšiu expertízu mozgu.

Osobitý návrh dizajnu reprosústav vždy korešponduje s požadovaným akustickým výstupom. Naše tvary reproduktorov navyše opývajú výhodou oproti tuctovo klasickým, a to že vyrušujú stojaté vlnenie v ozvučnici, nakoľko ani jedna zo strán nie je na susednú kolmá, výsledkom je teda kvalitný, vyrovnaný a pekný zvuk.

Požadovanej kvalite zvuku predchádza výskum použitého materiálu na ozvučnicu, výber kvalitných reproduktorov, precízna selekcia súčiastok do výhybiek atď.

Novovznikajúca značka INDY si zakladá na otázkach a buduje kvalitnými odpoveďami.

Ing. Martin Lukáč
3 dots

Indy
© 2005 INDYcopyright web © 2005 STEF